Casino ebola

Casino ebola h1>

Steve Karoul er en anerkjent kasinakonsulent med 35 ars erfaring med de beste kasinoene bade i USA og internasjonalt. Han er ogsa en autoritet pa alle aspekter av kasino markedsforing. Steve har bodd i mange land og har gjennomfort markedsforingsaktiviteter i over 100 land rundt om i verden. Han er en forfatter, en foreleser og en l rer som ofte injiserer sine egne hender pa erfaringer og apent deler sine ideer og tanker med medarbeiderne. Telefon + (1-860) 536-1828 eller [email & # 160; beskyttet] eller se www.euroasiacasino.com.

Hva har de alle til felles? Sannsynligvis ikke for mye, men hvordan ellers fokuserer du pa oppmerksomhet pa slike fryktelige sykdommer. Man kan muligens hevde at Leprosy, Ebola Virus og Bubonic Pest ikke er vanlige sykdommer, men uansett kan effekten deres bade v re odeleggende og katastrofale. Problemspill er ogsa en sykdom som ogsa kan fa katastrofale konsekvenser, ikke bare for offeret, men ogsa for ofre for uskyldige familier. Ingen liker a snakke om negative emner, og derfor er det ofte lettere a unnga a snakke om dem eller enda verre, og la som om de ikke eksisterer. Sa, hvem bryr seg virkelig om problemspilling? Jeg gjor for en og heldigvis de fleste ansvarlige kasino ledere og ledere bryr seg ogsa om det. I de siste arene har kasinoindustrien samlet sett begynt a ta en mye mer proaktiv snarere enn reaktiv tiln rming til maten de handterer problemgambling pa. Ledelsen ser ut til a forsta alle de ulike problemene. Men som en industri har vi fortsatt en mate a ga pa a utdanne sa mange ansatte som mulig i spillbransjen.

Jeg brukte begrepet utdannelse i stedet for a trene for hvordan vi handterer med vare ansatte. Vi trener hester og trener hundene, men vi utdanner folk. Derfor er et pagaende progressivt utdanningsprogram om problemgambling en av nokklene til suksess. Spillbransjen generelt ma glede seg over deres innsats de siste arene for a oppl re sine ansatte pa riktig mate for a gjenkjenne de tidlige tegnene pa problemspill for a gi ledelsen mulighet for intervensjon for det er for sent.

Jeg vil ogsa kommentere at jeg personlig ikke tror at problemet er sa stort som kasino motstanderne vil gjerne vise det a v re. Jeg foler imidlertid ogsa sterkt at det fortsatt er tilstrekkelig stort nok til a garantere seriose tiltak for a redusere det og for a hjelpe sine ofre for katastrofe oppstar. Vi som kasino operatorer og ledere har muligheten til a hjelpe noen av ofrene for problemgambling hvis vi onsker a gjore anstrengelsen. Dessverre kan vi ikke hjelpe dem alle. De to sentrale problemene er pedagogiske og okonomiske.

Det pedagogiske aspektet er enkelt. Det er mange gode pedagogiske materialer tilgjengelig som kan innlemmes i et ansatts utdanningsprogram om problemspill. Det spiller ingen rolle hvor stort eller hvor lite kasinoet er. Problemene som dreier seg om problemgambling er universelle. Dessverre ser ikke alle kasinoer rundt om i verden i dag pa problemspill i samme lys. I mange mindre kasinoer kan tapet av en «god spiller» negativt pavirke de okonomiske resultatene av kasinoet. Derfor kan de ha en tendens til a se den andre veien og ignorerer et potensielt problemspillproblem.

For meg er den operative filosofien feil bade okonomisk og moralsk. Det er et gammelt uttrykk som sier: «Ikke drep ganen som legger de gylne eggene». Med andre ord, hvis du ikke trener utdanning og noen form for tilsynsintervensjon for a prove a identifisere og hjelpe et problemgambler i de tidlige stadiene av deres sykdom, vil gambler mer enn sannsynlig selvdestrudere. Under selvdestruksjonsfasen oppstar mange andre fryktelige ting ofte i synkronisering med sykdommen som tyveri for a stotte deres gamblingvaner eller avhengighet, anti-sosial oppforsel, skilsmisse og muligvis selvmord. Alle disse kan gi et sv rt negativt inntrykk pa publikum om hvordan kalt og ikke-omsorgsfullt «kasinoet» var mot deres syke kunde.

Problemspill er et sv rt folsomt emne fordi det er nebulous og ikke lett a identifisere og ikke lett a fikse. Det er ingen enkel losning for problemspill. Jeg har lyttet til en rekke kasino ledere fortell meg at de ikke kan og vil ikke forn rme sine gode kunder som kommer ofte ved a sporre dem for mange personlige sporsmal.

Jeg beklager, men jeg kan ikke akseptere den slags unnskyldning. Jeg er enig i at vi ikke er tankene lesere, og at vi ikke har noen magiske krystallkuler som vi kan se pa for a hjelpe oss med a avgjore om kunden har et problem. Det er ikke problemet. Det virkelige problemet er «kjenn din kunde». Problemspill skjer ikke oyeblikkelig. Det er en sykdom som utvikler sakte og gradvis blir verre. Derfor vil vi aldri kunne eliminere problemgambling helt, men med omsorg og dedikerte programmer, kan vi hjelpe mange av ofrene som ofte er mange av dine faste faste kunder.

A bruke «kjenn din kunde» tiln rming er et stort skritt i riktig retning. I tillegg, ved a ta seg tid og forsoke a kjenne kundene dine, bygger du ogsa relasjoner med dem. Disse personlige forholdene bidrar til a bygge kundeloyalitet, og de vil ogsa gjore det mulig for deg a n rme deg enhver som du mistenker, kan ha et spillproblem. Du har en mye storre sjanse for suksess med problemspillere som kjenner og stoler pa deg. De fleste av dem vet at du oppriktig prover a hjelpe dem og vil reagere positivt pa din tiln rming.

Hvordan du faktisk n rmer deg et problem gambler er sv rt viktig. Det er en stor forskjell mellom a n rme seg noen og konfrontere noen. Jeg jobbet i mange ar som Vice President for Casino Marketing for verdens storste kasino. Det er et stort kasino med en like stor kundebase. Derfor var det umulig a personlig kjenne alle vare kunder. Men Ken Davie, var visepresident for bordspill, utviklet et omfattende utdanningsprogram for var casino divisjon. Ken oppsummerte grunnleggende om programmet som folger:

«Vi har en ansvarlig gamblingkomite her som motes hver annen maned. Jeg er medformann. Den andre medformannen er Marvin Steinberg, administrerende direktor i Connecticut-komiteen for problemgambling (CCPG). Det inkluderer representanter fra Slots, Security, EAP, Gaming Commission og andre avdelinger. Vart kasino-program var en av de forste i landet, dannet tilbake i 1992 da vi forst apnet. Vi har flere tiltak pa plass i dag. Det er Responsible Gambling pamfletter ved hver inngang til kasinoet, pa offentlige telefoner og pa hotellrommene. Vi plasserer flekker med jevne mellomrom pa var interne videokanal for vare ansatte. Det er informasjon om orientering om problemgambling for alle nye ansettelser. Det er ogsa brosjyrer pa Credit. Vi har et alternativ for selvutestenging for lanere som er tilgjengelige gjennom Gaming Commission. CCPG-hjelpelinjenummeret skrives ut pa alle ATM-kvitteringer. Det er poster som er tilgjengelige for ansatte for a se, og som endres periodisk. Vi finansierer CCPG sammen med andre. Vi plasserer tegn og meldinger pa plasmaskjermer gjennom hele eiendommen under problemgambling uke i mars. Vi har jevnlig trening for skiftforvaltere og over alle avdelinger (Marvin leder denne innsatsen). Vi sender ogsa representanter til problemgambling seminarene som skjer gjennom hele aret. Jeg er medlem av Connecticut Committee for Gambling Awareness som inkluderer Marvin fra CCPG, Connecticut-avdelingen for spesielle inntekter, Connecticut State Lottery og bade Foxwoods Casino og Mohegan Sun Casino-representanter.

Mens vi onsker a utvikle et omfattende utdanningsprogram for alle 3.500 ansatte til a «observere, identifisere og referere», er det bare ikke praktisk. Flere andre store kasinoer har provd og kan ikke gjore det heller. I stedet har de problemgambling radgivere som er spesielt oppl rt til a gjenkjenne tegn pa problemgambling hos enkeltpersoner. Deres program er mer omfattende og vanskelig a administrere enn vare, men kan ikke v re like effektive som vart.

Bunnlinjen, dette er nesten en umulig lidelse til a identifisere, spesielt pa linjeniva, og derfor bruker vi sa mye tid, penger og krefter og utdanner vare mer erfarne kasino ledere. Problemspillere er generelt sporkunder og kan gjemme seg bort pa baksiden av huset og mate maskinen uten at noen vet om det. Spilleautomater og ikke-kasinospill (lotteri, scratch-off osv.) Star for de fleste problemspillere i New England. Flertallet er i lavere lonnsbrakett (gjor mindre enn 25k per ar). 49% av denne gruppen er kvinne. Hvordan kan en person bli trent til a oppdage et problem? De kan absolutt ikke bestemme seg basert pa gevinst / tap, da de ikke har noen anelse om hva individets ressurser egentlig er. Selv oppforsel er tvetydig. En person som lager $ 100 000 i aret kan bli sa irritert pa et spill som mister $ 100 som en person som mister sine livsparasjoner. Vi har alltid skutt vekk fra n rmer spillere og tillater bare oppl rt ledelsespersonell a gjore det. Mesteparten av tiden hvis spilleren sier noe negativt (jeg vil drepe meg selv eller noe annet utenom normen), sa vil vi gripe inn og peke dem i riktig retning, men det blir alltid eskalert til skiftledernivaet. Nar det gjelder kreditt, er fa problemgamlere kreditt-spillere. De kontrolleres generelt av systemet, som fastslar deres historie og vaner for de utvider ytterligere kreditt. Denne leksjonen ble l rt for lenge siden. »

Ken og hans stab gjorde en flott jobb i kasinoet og burde bli rost for deres innsats. Jeg fant det i de fleste tilfeller at kunden var bade lettet og takknemlig for var bekymring for deres velv re. Ved a overvake det potensielle problemet og bringe det ut i apen Ken, eller jeg kunne vanligvis fa problemspilleren til a gjenkjenne og innromme deres problem. I tillegg var vi ofte i stand til a fa dem til a be om hjelp og a frivillig be om a fa seg utelatt fra kasinoet. Jeg sorget for at de forstod fullt ut at de ikke ville bli tillatt tilbake til kasinoet fra det punktet for en forhandsinnstilt tidsperiode.

Imidlertid gikk denne prosessen ikke alltid jevnt og noen kunder gikk inn i fornektelse og protesterte ganske tungt mot mine «anklager». Hva gjor du pa dette punktet? I utgangspunktet har du to valg: 1) la kunden fortsette a spille i kasinoet, men ogsa holde oye med ham eller henne, eller 2) fortsette med en ufrivillig utestenging som forbyr dem fra a komme inn i kasinoet. Jeg har gjort begge deler gjennom arene. Dessverre, mange av kundene som jeg lovte a fortsette a gamble, gikk faktisk til selvdestruksjon. Det var trist a se pa. Derfor min toleranse redusert gjennom arene, og jeg pleide a ga mer med mine tarmfolelser og noen ganger utelukket spillere pa et ufrivillig grunnlag nar var velutdannede eldre stab og jeg eller Ken konkluderte med at kunden virkelig hadde et spillproblem. Vi tilbod alltid spillerens anbefalinger for ytterligere hjelp. Enten de brukte det eller ikke, er det vanskelig a domme.

Noen kunder kom faktisk tilbake pa et senere tidspunkt for a takke meg og andre fortalte meg i utgangspunktet a ga til helvete og tok sin virksomhet til et annet kasino som var mer liberalt eller tolerant eller uvitende om deres problem. Dessverre fortsatte mange av disse kundene seg selv med a odelegge seg selv og deres familier taper ofte ekteskapet, deres jobber eller deres virksomhet og deres venner. Med henvisning til vennene sine ble jeg ofte veldig hyggelig overrasket da de samme vennene som ogsa var vare kunder, ville komme til a se meg om deres gamblingproblem for venner. Oppsummert sa de, takk for at du bryr oss om oss. » Du kan bryr deg ogsa. Lykke til.

(Vennligst v r sa snill a videresende til personer i nettverket eller din bedrift hvis du tror at de vil dra nytte av mine pedagogiske artikler. Skalen.


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Trykk her nå!